Hej!
Mitt namn är Bob G Lind. Jag är Arkeoastronom och författare till ett flertal artiklar och böcker gällande min forskning vid Ales Stenar. Vid frågot vänligen kontakta mig på "boblind50@gmail.com". Jag samarbetar numera även med geolog Nils-Axel Mörner, astronom Göran Henriksson och arkeolog Hans Ekerow.

Senaste nytt: Guldkalendern från Mjövik
2018: Guldkalendern.se - Himmelskupolen från Mjövik

2018: Vikingatid_eller_bronsalderstid.pdf (4 Meg)

2017: Ales Stenars datering.pdf (3 Meg)Se uppsats till Riksantikvarieämbetets seminarium.
www.alesstenar.info (varför byggdes Ales stenar)


Stävstenarnas ursprung påträffade i Brantevik.
Stenbrottet i Brantevik.pdf 2018 (9 Meg)


En annan forskning vid Brantevik är
gravurnan från Brante Rör 2018.
http://brantevikshistoria.se


Under forskningsarbetet med Ales stenar rekognocerade jag dess omgivningar och återfann 18 km från detta monument det då bortglömda och övervuxna Stenhed. Stenhed är en femtio meter lång stensättning vars astronomiska betydelse är densamma som Ales stenars.
Se Stenhed.

Efter Ales stenar och Stenhed har jag också utforskat Heimdalls stenar, Hafradals stenar samt Havängsdösens astronomiska relationer, se länken.
Heimdalsstenar 2007, Hafradalsstenar 2008, Havängsdösen 2001

NYHETSARKIV

2018-10-20
Restaureringen 1916
Restaureringen 1916.pdf (3 Meg
)

2017-10-02
Arkeolog fuskade om dateringen
Anmälan om forskningsfusk.pdf
(4 Meg)

2011-11-03
Kopplingen Stonehenge-Ales Stenar.pdf (2 Meg)Kontakta mig:
boblind50@gmail.com
Tel: 0760-827294

Bob Lind visar Ales Stenar på YouTube, 5 min.
YouTube Bob Lind visar Ales Stenar 2004