Hej!
Mitt namn är Bob G Lind. Jag är Arkeoastronom och författare till ett flertal artiklar och böcker gällande min forskning vid Ales Stenar.

Senaste nytt är Ales stenars datering Maj 2017
Ales Stenars datering 2017.pdf (3 Meg)

Se uppsats till Riksantikvarieämbetets seminarium.
www.alesstenar.info (varför byggdes Ales stenar)Från observationsplatsen i centrum av stensättningen har jag schemalagt och fotodokumenterat alla solens upp- och nedgångar över de kalendariskt uppställda stenarna. Resultaten är entydiga och visar att världsunika Ales stenar har ställts på plats efter solbanan, d v s för den kalendariska beräkningen av solårets 365 dagar och dygnets 24 timmar.

Under forskningsarbetet med Ales stenar rekognocerade jag dess omgivningar och återfann 18 km från detta monument det då bortglömda och övervuxna Stenhed. Stenhed är en femtio meter lång stensättning vars astronomiska betydelse är densamma som Ales stenars.
Se Stenhed.

Efter Ales stenar och Stenhed har jag också utforskat Heimdalls stenar, Hafradals stenar samt Havängsdösens astronomiska relationer, se länken.
Heimdalsstenar, Hafradalsstenar, Havängsdösen

NYHETER!
2017-03-04
Ales stenar är inte från vikingatiden
Fusk bakom Ales stenars datering.pdf
(20 Meg)

2011-11-03
Bevis för stenarnas astronomiska uppställning
En utredning om Ales Stenar.pdf (3 Meg
)

2011-11-03
Kopplingen Stonehenge-Ales Stenar.pdf (2 Meg)


Under sommaren visar jag personligen Ales Stenars solorienterade funktioner och ristningar varje dag mellan den 18/6 - 14/8. Visningstiderna är följande: kl 11.30, 13.00, 14.30, 16.00.
För privat visning ring: 0760-827294 Alla hjärtligt välkomna!